top of page

ABOUT

image00016.jpeg

Born in Ankara in 1992, he entered Ankara Anatolian Fine Arts High School in 2006. In 2010, he was awarded a full scholarship to the Department of Fine Arts, Plastic Arts, and Painting at Yeditepe University Faculty of Fine Arts. From 2011 to 2013, he served as an operator at Artura Art Gallery. In 2015, he worked as a gallery artist at Kopart Art Gallery. In 2016, he entered the Master's Program in Plastic Arts and Painting Department at Yeditepe University and started working as a research assistant. During this period, he assisted in workshops in the fields of "engraving" (Ergin İnan) and "lithography" (Sinan Demirtaş). In 2019, he wrote his master's thesis titled "Surreal Trends in Turkish Contemporary Painting Art" and started the Art Proficiency/Doctorate program in the Painting Main Art Branch at Marmara University. Opening his first solo exhibition titled "Terra Incognita" in 2020, Çalışkan unveiled his second solo exhibition titled "Fractus" in 2023. Working in his studio in Istanbul, the artist examines existence and the relationship between humanity and nature on this existential plane. He sees the creation of humanity as nature's attempt to understand itself and questions humanity's dogmatic attitude towards nature and the concept of agency in his works without establishing a relationship of time and space.

1992 yılında Ankara’da doğdu, 2006 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne girdi. 2010 yılında T.C Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü’nü tam burs ile kazandı. 2011-2013 yılları arasında Artura Sanat Galerisi’nde işletmeci olarak görev aldı. 2015 yılında Kopart Sanat Galerisinde galeri sanatçısı olarak çalıştı. 2016 yılında T.C Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına girdi ve araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı, bu süreçte “gravür” (Ergin İnan) ve “litografi” (Sinan Demirtaş) baskı alanlarında atölye asistanlığı yaptı. 2019 yılında “Türk Çağdaş Resim Sanatında Sürreal Eğilimler” adlı yüksek lisans tezini yazdı ve Marmara Üniversitesi Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik/Doktora programına başladı. 2020 yılında "Terra Incognita" adlı ilk kişisel sergisini açan Çalışkan, 2023 yılında "Fractus" adlı ikinci kişisel sergisini açtı. İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarına devam eden sanatçı varoluşu ve bu varoluşsal düzlemde insanın doğa ile ilişkisini inceler. İnsanın yaratılışını doğanın kendini anlama çabası olarak görmüş ve eserlerinde zaman ve mekan ilişkisi kurmadan, insanın doğaya karşı olan dogmatik tutumunu ve faillik kavramını sorgulamıştır.

bottom of page