top of page

ABOUT

image00016.jpeg

He was born in Ankara in 1992 and entered Ankara Anatolian Fine Arts High School in 2006. In 2010, he earned a full scholarship to the Department of Plastic Arts and Painting at Yeditepe University, Turkey. From 2011 to 2013, he worked as an operator at Artura Art Gallery. In 2015, he worked as a gallery artist at Kopart Art Gallery. In 2016, he entered the Master's program in the Department of Plastic Arts and Painting at Yeditepe University and started working as a research assistant, specializing in printmaking (under Ergin İnan) and lithography (under Sinan Demirtaş). In 2019, he completed his Master's thesis titled "Surrealist Tendencies in Turkish Contemporary Painting Art" and transitioned to the Doctoral program in Art Proficiency at Institute of Fine Arts of Marmara University. In 2020, he held his first solo exhibition titled "Terra Incognita," followed by his second solo exhibition "Fractus" in 2023. In his Istanbul studio, the artist continues his work, exploring human existence and its existential relationship with nature. With a multidisciplinary approach, the artist perceives the creation of humans as nature's endeavor to understand itself, seeking emotional intensity in his works without establishing a specific time and space relationship.

1992 yılında Ankara’da doğdu, 2006 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne girdi. 2010 yılında T.C Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü’nü tam burs ile kazandı. 2011-2013 yılları arasında Artura Sanat Galerisi’nde işletmeci olarak görev aldı. 2015 yılında Kopart Sanat Galerisinde galeri sanatçısı olarak çalıştı. 2016 yılında T.C Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına girdi ve araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı, bu sürede “gravür” (Ergin İnan) ve “litografi” (Sinan Demirtaş) baskı alanlarında atölye asistanlığı yaptı. 2019 yılında “Türk Çağdaş Resim Sanatında Sürreal Eğilimler” adlı yüksek lisans tezini yazdı ve Marmara Üniversitesi Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Doktora programına geçti. 2020 yılında "Terra İncognita" adlı ilk kişisel sergisini açan sanatçı daha sonrasında 2023 yılında ikinci kişisel sergisi olan "Fractus" adlı sergisini açtı. İstanbul’daki atölyesinde Çalışmalarına devam eden sanatçı varoluşu ve bu varoluşsal düzlemde insanın doğa ile ilişkisini inceler. Multidisipliner bir anlayışla farklı üretim sahalarında yer alan sanatçı, insanın yaratılışını doğanın kendini anlama çabası olarak görmüş ve eserlerinde zaman ve mekan ilişkisi kurmadan duygu yoğunluğu aramıştır.

bottom of page